Schemat organizacyjny

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Andrzej Domagalski
tel. 52 303-20-06 w. 28
e-mail: znin.piw@wetgiw.gov.pl

Inspektorzy Weterynaryjni

lek. wet. Grzegorz Nalewajski
tel. 52 303-20-06 w.21
e-mail: grzegorz.nalewajski@poczta.internetdsl.pl

lek. wet. Marcin Martychiewicz
tel. 52 303-20-06 w. 21
e-mail: marcin.martychiewicz@poczta.internetdsl.pl

mgr inż. Jan Janowiak
tel. 52 303-20-06 w.22
e-mail: jan.janowiak@poczta.internetdsl.pl

mgr Monika Zielińska
tel. 52 303-20-06 w.22
e-mail: monika.zielinska@poczta.internetdsl.pl

mgr inż. Przemysław Dec
tel. 52 303-20-06 w.23
e-mail: przemyslaw.dec@poczta.internetdsl.pl

mgr inż. Maria Łaniecka
tel. 52 303-20-06 w.23
e-mail: maria.laniecka@poczta.internetdsl.pl

inż. Adam Kałuża-Wierzchosławki
tel. 52 303-20-06 w.24
e-mail: adam.kaluza-wierzchoslawki@poczta.internetdsl.pl

Administracja

Marlena Erlich
Referent Finansowo – Księgowy
tel. 52 303-20-06 w.25
e-mail: znin.piw@wetgiw.gov.pl

Leszek Grochecki
Kierowca – magazynier
tel. 52 303-20-06 w.30

Księgowość

mgr Justyna Szmania
Główny Księgowy
tel. 52 303-20-06 w.27
e-mail: jolanta.modelska@poczta.internetdsl.pl

mgr Sylwia Szybczyńska
Referent Finansowo – Księgowy
tel. 52 303-20-06 w.29
e-mail: maksymilian.haja@poczta.internetdsl.pl

Informatyk

mgr inż. Łukasz Sobacki
tel. 52 303-20-06 w.29
e-mail: lukasz.sobacki@poczta.internetdsl.pl

Radca Prawny

mgr Grażyna Jóźwiak
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej