Skip to content

Kontakt

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Andrzej Domagalski
tel. 52 303-20-06 w. 28
e-mail: andrzej.domagalski@weterynaria.bydgoszcz.pl

Księgowość

mgr Justyna Szmania
Główny Księgowy
tel. 52 303-20-06 w.27
e-mail: justyna.szmania@piwznin.pl

mgr Sylwia Szybczyńska
Referent Finansowo – Księgowy
tel. 52 303-20-06 w.27
e-mail: sylwia.szybczynska@piwznin.pl

Administracja

Marlena Erlich
Referent Finansowo – Księgowy
tel. 52 303-20-06 w.25
e-mail: sekretariat@piwznin.pl

Inspektorzy Weterynaryjni

lek. wet. Grzegorz Nalewajski
tel. 52 303-20-06 w.21
e-mail: grzegorz.nalewajski@piwznin.pl

lek. wet. Marta Olszewska
tel. 52 303-20-06 w. 21
e-mail: marta.olszewska@piwznin.pl

lek. wet. Sandra Jarka
tel. 52 303-20-06 w.24
e-mail: sandra.jarka@piwznin.pl

lek. wet. Angelika Musiał
tel. 52 303-20-06 w.23
e-mail: angelika.musial@piwznin.pl

mgr inż. Jan Janowiak
tel. 52 303-20-06 w.22
e-mail: jan.janowiak@piwznin.pl

mgr Monika Zielińska
tel. 52 303-20-06 w.22
e-mail: monika.zielinska@piwznin.pl

inż. Paulina Krakowiak
tel. 52 303-20-06 w.22
e-mail: paulina.krakowiak@piwznin.pl

mgr inż. Magdalena Dering-Krygier
tel. 52 303-20-06 w.22
e-mail: magdalena.derkry@piwznin.pl

mgr inż. Przemysław Dec
tel. 52 303-20-06 w.23
e-mail: przemyslaw.dec@piwznin.pl

mgr inż. Maria Łaniecka
tel. 52 303-20-06 w.23
e-mail: maria.laniecka@piwznin.pl

mgr inż. Adam Kałuża-Wierzchosławski
tel. 52 303-20-06 w.29
e-mail: adam.kaluza-wierzchoslawski@piwznin.pl

Leszek Grochecki
Kierowca – magazynier
tel. 52 303-20-06 w.30

Informatyk

mgr inż. Łukasz Sobacki
tel. 52 303-20-06
e-mail: informatyk@piwznin.pl

Radca Prawny

mgr Grażyna Jóźwiak
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej