Skip to content

Majątek PIW

ROK 2023
* ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
* RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
* INFORMACJA DODATKOWA
* BILANS


ROK 2022
* ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
* RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

* INFORMACJA DODATKOWA
* BILANS


ROK 2021
* ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU
* RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
* INFORMACJA DODATKOWA
* BILANS


ROK 2020
* ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU
* RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
* INFORMACJA DODATKOWA
* BILANS


ROK 2019
* ZESTAWIENiE ZMIAN FUNDUSZU
* RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
* INFORMACJA DODATKOWA
* BILANS


ROK 2018
* ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU
* RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
* INFORMACJA DODATKOWA
* BILANS

Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żninie

Nazwa
Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
Budynki i budowle 227 881,07 107 423,15 120 457,92
Maszyny i urządzenia techniczne 55 667,69 36 990,80 18 676,89
Środki transportu 172 633,- 88 408,00 84 225,-
Urządzenia techniczne 63 477,64 47 752,39 15 725,25
SUMA ST 519 659,40 280 574,34 239 085,06
Pozostałe środki trwałe 191 126,87 191 126,87 0,00
Wartości niematerialne i prawne 11 768,10 11768,10 0,00

Żnin, 3 marca 2010r.