Skip to content

Afrykański Pomór Świń

Wytyczne do sporządzenia Planu bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie

* Informacja Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2021_605
* Plan bezpieczeństwa biologiczengo -gospodarstwa-POWYŻEJ 300 sztuk-średniorocznie
* Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie
* Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji

Afrykański pomór świń
Materiały szkoleniowo – informacyjne dla hodowców, producentów świń i lekarzy weterynarii

* ASF Materialy szkoleniowe dla hodowcow PDF
* ASF materialy szkoleniowe dla hodowcow DOC
* ASF Materialy Szkoleniowe dla lek. wet PDF
* ASF Materialy Szkoleniowe dla lek. wet DOC
* ASF materialy szkoleniowe dla mysliwych i lesnikow
* ASF Materiały Szkoleniowo-informacyjne dla mysliwych i lesnikow
* Rozporządzenie MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF

 

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

* 20.04-Praktyczne wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji ost

* Plan Zabezpieczenia Biologicznego Siedziby Stada