Skip to content

Informacje bieżące

Konferencja on-line 13.12.2023: „Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego”

Szkolenie 6.12.2023: Praktyczne aspekty projektowania wdrażania i utrzymania systemu HACCP w warunkach przetwórstwa rzemieślniczego

Zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie

Szkolenie nt. pozyskania mięsa na użytek własny, ubój z konieczności, rzeźnie rolnicze

Oferta Pracy

Szkolenie Minikowo

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu majątku ruchomego

2 listopada 2023

Zachowanie dobrostanu świń

Ogłoszenie

Wzmożone ryzyko występowania ognisk ASF

ASF Bioasekuracja przemieszczenia rozp(UE)2023-594 MATERIAŁY DLA ROLNIKÓW

* GRYPA PTAKÓW U PTACTWA DZIKIEGO !

Wytyczne do sporządzenia Planu bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie