Skip to content

Szkolenie nt. pozyskania mięsa na użytek własny, ubój z konieczności, rzeźnie rolnicze

Wojewódzki Kujawsko-Pomorski Lekarz Weterynarii

oraz
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
zapraszają na szkolenie online
nt. Pozyskania mięsa na użytek własny, ubój z konieczności, rzeźnie rolnicze

7 grudnia 2023 r. (czwartek) 10:00-13:00

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja dostępna pod linkiem:

R e j e s t r a c j a
https://kpodr.clickmeeting.com/pozyskiwanie-miesa-na-uzytek-wlasny-uboj-z-koniecznosci-rzeznie-rolnicze/register

Po rejestracji otrzymacie Państwo, na podany adres e-mail, link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu.
Osoby uczestniczące w szkoleniu po jego zakończeniu otrzymają mailowo potwierdzenie uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie od Powiatowego Lekarza Weterynarii,
właściwego dla miejsca zamieszkania, zaświadczenia dotyczącego ,,Pozyskania mięsa na użytek własny”.

osoba do kontaktu:
Anna Mońko-Łanucha
starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej
anna.monko@kpodr.pl
tel.: 52 386 72 19, 695 423 700