Skip to content

Zachowanie dobrostanu świń

W związku z występowaniem problemu obgryzania ogonów u świń i stosowaniem materiałów
wzbogacających środowisko w chlewniach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żninie zaleca
hodowcom trzody chlewnej zapoznanie się z materiałami Głównego Lekarza Weterynarii.

Informacje dla hodowców świń dotyczące dobrostanu zwierząt:
– wytyczne dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem
obgryzania ogona u świń:
https://www.wetgiw.gov.pl/download/Ulotka-analiza-ryzyka-
GIW2023,4927.pdf

– wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń:
https://www.wetgiw.gov.pl/download/Ulotka-materialy-wzbogacajace,4928.pdf